Komunikat dotyczący przetargu nieograniczonego pn. budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gorzycy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT oraz OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: BUDOWA KOMPLEKSU SPOROTWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA, DZ. NR 188/1 I 243 – ETAP I

Załączniki: