Komunikat dot. przebudowy odcinka drogi Lubin-Krzeczyn Wielki

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Lubina wydane w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3

Załączniki: