Komunikat dot. „Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin”

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany dokumentu pn.”Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin”

Załącznik:

1. – Obwieszczenie.pdf ( 432.2 KB)