Komenda Powiatowa Policji podsumowała rok 2015

odprawa roczna (17)W Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie odbyła się odprawa z udziałem insp. Tomasza Gołaskiego Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie oraz zaproszonych gości, na której podsumowano pracę jednostki w 2015 roku.

W trakcie odprawy podsumowano wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie osiągnięte w roku 2015 oraz określono priorytety na rok bieżący. Komendant Powiatowy Policji w Lubinie oraz jego zastępcy ocenili pracę lubińskich policjantów oraz pracowników cywilnych, czego wyrazem były podziękowania oraz dowody uznania. Komendant bardzo wysoko ocenił również współpracę oraz wsparcie, jakiego Policji w Lubinie udzielają lokalne samorządy oraz Fundacja Polska Miedź.

Na dowód tego Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan przekazał policjantom symboliczne kluczyki do nowych radiowozów, które zostały zakupione przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Lubinie, Urzędu Miasta w Lubinie, Gminy Lubin oraz Fundacji Polska Miedź.

Komendant Powiatowy Policji w Lubinie insp. Tomasz Gołaski podziękował przedstawicielom samorządów oraz Fundacji Polska Miedź za wsparcie, jakiego udzielają lubińskiej Policji w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

(oprac. na podstawie informacji

Oficera Prasowego Policji KPP

w Lubinie/FOT.KPP LUBIN)