Kolejny radny opuszcza opozycyjny Klub „Razem dla Gminy”

Rozpoczynający obecną kadencję, mając przewagę w Radzie, dziś Klub „Razem dla Gminy” liczy już tylko sześć osób. Kolejnym radnym, który opuścił jego szeregi jest Janusz Zarenkiewicz.

Informację o rezygnacji, złożoną na piśmie przez radnego Janusza Zarenkiewicza odczytał na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin przewodniczący Norbert Grabowski.

Członkami opozycyjnego w stosunku do Wójta Gminy Lubin Klubu „Razem dla Gminy” pozostają: szefująca mu Barbara Skórzewska oraz radni: Paweł Łukasiewicz, Robert Piekut, Krzysztof Łukowski, Jan Gątkowski i Roman Komarnicki.

Wcześniej klub ten opuścili Jan Olejnik i Marcin Nyklewicz, którzy pozostają radnymi niezrzeszonymi.

– Pełniąc funkcję radnego, chcę dbać o interesy całej gminy, a nie wybranych miejscowości. Uważam, że każdy radny powinien móc głosować w zgodzie ze swoim sumieniem i to mam zamiar robić, będąc teraz radnym niezależnym – tłumaczy Janusz Zarenkiewicz.

(MG)