Kolejny poślizg w otwarciu przejazdu

Po raz drugi przedłużony został termin otwarcia przejazdu kolejowego w Lubinie przy ul. Legnickiej. Tym razem wykonawca deklaruje, że przejazd otwarty zostanie 25 lutego 2019 r.

Przesunięcie terminu oddania do ruchu przejazdów w Lubinie i Rzeszotarach wykonawca tłumaczy  koniecznością prawidłowego dokończenia robót w zakresie odbudowy nawierzchni drogowej na dojazdach, co dotychczas uniemożliwiały niekorzystne dla potrzeb robót bitumicznych warunki atmosferyczne.

Przejazd kolejowy na drodze krajowej nr 3 modernizowany jest w ramach robót budowlanych na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów.

(MG)