Kolejny plan zagospodarowania uchwalony

img_0537Lisiec doczekał się nowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku tej miejscowości procedury trwały wyjątkowo długo, ponieważ trzykrotnie zgłaszano uwagi do wyłożonego już do publicznego wglądu projektu planu przestrzennego zagospodarowania tej miejscowości.

Ten dokument spędzał sen z oczu nie tylko mieszkańcom Liśca, ale także urzędnikom. Ale procedury są bezwzględne.

wojt-gazeta

– Cieszę się, że 28 miejscowości Gminy Lubin ma już nowe plany. W ciągu najbliższych tygodni gotowe będą trzy ostatnie dla Obory, Krzeczyna Wielkiego i Raszówki – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Najpierw ogłoszenie w prasie o wyłożeniu planu, następnie wyłożenie go do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni, ogłoszenie możliwości wnoszenia uwag, co musi trwać nie krócej niż 14 dni. Kolejne 21 dni ma szef samorządu na ustosunkowane się do uwag – uwzględnienie ich lub odrzucenie.

W tym przypadku wymienione procedury przeprowadzane były trzykrotnie. Jednak w końcu udało się je zakończyć i radni Gminy Lubin przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla Obrębu Lisiec.

Zakłada on m.in. powiększenie w stosunku do obowiązującego planu, obszaru przeznaczonego na nowe inwestycje głównie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

To 28 plan uchwalony w tej kadencji.

– Cieszę, się że prace w tym kierunku udało się zintensyfikować. Nowe plany to,  tak jak mówiłem na początku kadencji, chyba najbardziej oczekiwane dokumenty w naszej Gminie od ponad dekady. Otwierają mieszkańcom nowe możliwości, na które czekali tak długo. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni przedłożymy ostatnie trzy plany dla miejscowości Obora, Krzeczyn Wielki i Raszówka – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

W większości planów zagospodarowania przestrzennego zmian nie dokonywano od kilkunastu lat.

(MG)