Kolejny odcinek drogi Miroszowice – Kłopotów gotowy!

Zakończono prace budowlane związane z rozbudową gminnej drogi nr 103051D pomiędzy miejscowościami Miroszowice i Kłopotów.

Zakres prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej  na odcinku ok. 240 m, o szerokości 5 m z poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym. Zadanie to zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 178 000,00 zł. Całość zadania kosztowała 371 848,48 zł. Jest to III etap inwestycji, która ma na celu połączenie komunikacyjne miejscowości Miroszowice i Kłopotów. W roku 2017 wykonano I etap zadania, który obejmował budowę drogi na odcinku 750 m . Obecnie Gmina Lubin złożyła wniosek o dofinansowanie II etapu inwestycji. Zadanie to znalazło się na liście rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych.

(RR)