Kolejny numer Wiadomości Gminy Lubin

„Pachnące słońcem i chlebem”, czyli dożynki i związane z nim obrzędy dominują w najnowszym wydaniu biuletynu informacyjnego Gminy Lubin. Oprócz tego jest w nim wiele artykułów  dotyczących tematów inwestycyjnych, rozwojowych i urzędowych. Nie brakuje oczywiście także stałych rubryk, jak strona seniora i rozrywka. Zachęcamy do lektury!

W wielu sołectwach organizowano dożynki, odwiedzaliśmy je z aparatem by podzielić się ze wszystkimi wrażeniami i wspomnieniami. Tradycyjnie także w okresie dożynkowym Ośrodek Kultury Gminy Lubin zorganizował konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Tym razem wygrało sołectwo Miroszowice, które reprezentując Gminę Lubin zdobyło także II miejsce na konkursie powiatowym.

W numerze informujemy także o programie wymiany pieców węglowych, który dofinansowuje gmina oraz poświęcamy sporo miejsca realizowanemu na Dolnym Śląsku programowymi antysmogowemu.  W obszerny sposób podsumowujemy też inwestycje w sieć wodno-kanalizacyjną, które zrealizowano na przestrzeni ostatnich lat w Osieku. To największa wieś w naszej gminie, która intensywnie się rozwijała a wcześniej nie podążał w ślad za tym rozwój podziemnej infrastruktury, dopiero w latach 2015-2018 wydano na to ok. 2 mln złotych netto.

Dobiega końca kadencja obecnej Rady Gminy dlatego zwróciliśmy się do przewodniczących poszczególnych komisji, żeby podsumowali współpracę z mieszkańcami, wójtem i powiedzieli o tym co udało się zrobić. W tym numerze można znaleźć wypowiedzi Norberta Grabowskiego przewodniczącego Rady Gminy, Sylwii Pęczkowicz-Kuduk wiceprzewodniczącej rady i Tomasza Fuczka przewodniczącego komisji zdrowia i sportu.

Piszemy także o tym jak najmłodsi mieszkańcy Gminy Lubin spędzali wakacje na zajęciach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną i relacjonujemy uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Krzeczynie Wielkim, gdzie właśnie oddano do użytku piękne nowe boisko.

(SR)

WG 8(31)2018