Kolejni stypendyści Gminy Lubin

Wakacje w pełni, tymczasem warto cofnąć się do pierwszego półrocza roku szkolnego 2018/2019 i powiedzieć, że Gmina Lubin po raz 45. nagrodziła najlepszych studentów i uczniów. To osoby,   które wykazały się determinacją w nauce i sporcie zdobywając przy tym wysokie oceny, a te zaowocowały przyznanymi stypendiami.

Gmina Lubin kontynuując wspieranie najzdolniejszych w ramach programu stypendialnego dla uczniów oraz studentów za I semestr w roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 przyznała 58 stypendiów, w tym 3 za osiągnięcia sportowe.

– Wasz wysiłek będzie procentować w kolejnych latach, im więcej dziś szczytów zdobędziecie, tym więcej drzwi otworzy się przed wami w przyszłości. Gratulujemy osiągnięć i życzymy wytrwałości – mówił Bartosz Chojnacki zastępca wójta Gminy Lubin.

Najliczniejszą grupę stypendystów tworzyli studenci studiów magisterskich – 19 osób, w następnej kolejności uplasowali się studenci z poziomu inżynier/licencjat – 17 osób, kolejną pozycję uwzględniając liczebność, zajmują uczniowie szkół średnich – 14 osób oraz 5 osób z poziomu gimnazjum.

Aby uzyskać stypendium naukowe należało uzyskać następującą średnią ocen śródsemestralnych:

  • w gimnazjum  –  min. 5,1
  • w szkołach średnich – min. 4,9
  • studenci – średnia ocen min. 4,5

Wysokość stypendium naukowego uzależniona jest od poziomu kształcenia i waha się od 250 zł do 550 zł stypendia za inne osiągnięcia np. sportowe zróżnicowane są w zależności od ilości i szczebla osiągnięć.

Wręczenia listów gratulacyjnych oraz upominków dokonywał zastępca wójta Gminy Lubin Bartosz Chojnacki oraz przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Zofia Marcinkiewicz. Uroczystość wręczania stypendiów uświetnił występ Alicji Sroki utalentowanej absolwentki klasy fortepianowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubinie i zdobywczyni Anioła Kultury Gminy Lubin w 2019 roku w kategorii muzyka, taniec, śpiew.

Nagrody za wysokie wyniki sportowe

Konrad Czajkowski – uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie

II m-ce w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim, Lubiąż w dniach 20-21.10.2018r.;

III m-ce w kategorii 60 kg, junior w XXXVIII Międzynarodowym Turnieju Bokserskim  „O Złotą Rękawicę Wisły”, Kraków w dniach 14-16.12.2018r.

Magdalena Sieradzka – uczennica Gimnazjum nr 5 w Lubinie

V miejsce w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Łuczniczym w kat. open – kobiet, Świebodzice w dniu 08.12.2018r.;

III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików i zdobycie tytułu II wice Mistrza Polski Młodzików na rok 2018, Żywiec w dniu 08.09.2018r.;

I miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w łucznictwie bloczkowym w dniu 07.10.2018r.;

II miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w kat. zespołowa łuki bloczkowe w dniu 07.10.2018r.;

IV miejsce w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Łuczniczym w łucznictwie bloczkowym w dniu 08.12.2018r.

Stypendia naukowe

gimnazjum – Maja Dziatkowiak ze średnią ocen 5,7, Martyna Ojrzanowska, Aleksandra Naglik

szkoły średnie – Mikołaj Stasiak i Krzysztof Polański ze średnią ocen 5,1,  Paweł Melnarowicz, Weronika Krac, Mateusz Dydyński, Aleksandra Mech i Jakub Dydyński

studia wyższe licencjackie/inżynierskie – Aleksandra Biernacik, Krzysztof Kandut ze średnią ocen 4,8, Aleksandra Partyńska, Olga Horbal i Aleksandra Rybka, Klaudia Borkowska i Michał Kęciński

studia magisterskie – Adrianna Jankowska ze średnią 4,7.

(RED)