Kolejne przypadki ptasiej grypy na Dolnym Śląsku!

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o kolejnych przypadkach wyjątkowo zjadliwej ptasiej grypy na terenie Dolnego Śląska. Nowe ogniska choroby wykryto we Wrocławiu i w Bielawie. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy przypominamy o zasadach bioasekuracji oraz o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki.

Restrykcje dla hodowców drobiu i innych ptaków wprowadzono w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków. Przypominamy, że hodowcom drobiu grożą kary finansowe za wypuszczanie kur na świeże powietrze. W czasie walki z ptasią grypą nikt nie powinien wypuszczać ptaków, nawet osoby, które hodują je na własne potrzeby.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązane są do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Obowiązek zgłaszania dotyczy również rolników indywidualnych, utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne. Kary finansowe grożą hodowcom drobiu za niezgłoszenie posiadania drobiu oraz za wypuszczanie kur na świeże powietrze. Wysokość kary ustala WIW.

Wysokość kary pieniężnej zależy od rodzaju naruszenia i może wahać się od 0,2 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS poda wysokość tego wynagrodzenia za 2016 rok w lutym 2017 roku. Wysokość wynagrodzenia z roku 2015 to 3899,78. Rolnicy mogą więc zapłacić od 779,95 do 7 799,56 zł.

Karę nakłada powiatowy lekarz weterynarii, który przy wymierzaniu wysokości kary bierze pod uwagę stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt oraz zakres stwierdzonych naruszeń. Nie bez znaczenia jest też wielkość gospodarstwa, liczba zwierząt i wielkość produkcji w zakładzie, w którym doszło do naruszenia przepisów.

– Kto będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przetrzymuje zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

– Kto nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstw przed przenikaniem czynnika zakaźnego podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

– Kto nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony spos6b, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Paderewskiego 100, 59-300 Lubin tel.: (76) 844-28-25, fax: (76) 844-28-25, e-mail: lubin@wroc.wiw.gov.pl, wvvw.piw-lubin.pl