Kolejne pokolenie strażaków w Niemstowie

Powołanie młodzieżowej drużyny pożarniczej – to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie 2019 roku w OSP Niemstów. Na walnym zebraniu sprawozdawczym  podsumowano minionych 12 miesięcy i przedstawiono plany jednostki na rok bieżący oraz jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie liczy 48 członków, a w skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wchodzi 14 druhów.

– Bardzo się cieszymy, że udało nam się stworzyć młodzieżową drużynę, jest to nasz narybek, który gwarantuje kontynuację tradycji ochotniczych straży pożarnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasi młodzi druhowie zostaną w przyszłości członkami jednostki operacyjnej, którzy będą uczestniczyć w akcjach. Bardzo dziękuję za zaangażowanie, czas i serce włożone w tworzenie MDP naczelnikowi naszej jednostki Tomaszowi Noga – mówi Marek Maślej, prezes OSP Niemstów.

Ochotnicza Drużyna Pożarnicza jest pierwszą taką jednostką w naszej gminie.

Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP w Niemstowie, było także okazją do wyróżnienia strażaków, najbardziej zaangażowanych w działalność ratowniczo-gaśniczą. Do akcji najczęściej wyjeżdżali druhowie: Michał Mościwski – 20, Tomasz Noga – 19 i Karol Bartosiak 17-krotnie.

OSP Niemstów w 2019 r. uczestniczyła w 27 akcjach ratowniczo-gaśniczych, 17 razy w gaszeniu pożarów i 10 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń.

Strażacy prowadzili także działania wiązane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. OSP Niemstów zgłoszona została do konkursu „TOP 5 dolnośląskich remiz strażackich”, organizowanego prze Polskie Radio Wrocław, w którym zajęła drugie miejsce.

(MG)