Kolejne nowe drogi w Gorzycy

Zakończył się trzeci etap przebudowy dróg wewnętrznych w Gorzycy. Zakres inwestycji obejmował wykonanie m.in. jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości 263 m, budowę zjazdów indywidualnych, dojść do posesji oraz do miejsc odbioru odpadów.

W ramach zadania wybudowana została sieć odwodnienia drogowego w postaci ścieku z kostki betonowej, wpusty uliczne oraz system kanalizacji deszczowej, a także drenaż francuski. Pobocza utwardzone zostały  kruszywem łamanym, wycięto drzewa kolidujące z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Trzeci etap przebudowy dróg wewnętrznych w Gorzycy objął odcinki biegnące śladem działek nr 245/2, 184/34, 184/1, 184/12, 184/26.

Wartość trzeciego, ostatniego etapu prac wyniosła 330 tys. zł. Dwa pierwsze etapy kosztowały 177 tys. zł.

(MF)