Kolejne jednostki OSP po walnych zebraniach

OSP Szklary Górne, Czerniec i Raszówka – to kolejne jednostki, które mają już za sobą walne zabrania sprawozdawcze. Wszystkie trzy zarządy otrzymały absolutorium za poprzedni rok, przyjęte zostały także plany na rok bieżący.

Drużyna ze Szklar Górnych liczy 16 druhów zwyczajnych i jednego wspierającego, w 2016 roku przybyło dwóch strażaków, a w bieżącym roku zarząd planuje przyjęcie kolejnych pięciu.

W ubiegłym roku ochotnicy uczestniczyli w 21 akcjach ratowniczych, w tym sześciokrotnie w gaszeniu pożaru.

Po odczytaniu sprawozdania z minionego roku i planu działania na rok bieżący zarząd OSP Szklary Górne jednogłośnie uzyskał absolutorium.

W trakcie zebrania 12 druhów odznaczonych zostało medalami za wysługę lat. Za 25 – letnią służbę uhonorowano Jana Oborskiego, Adama Oborskiego i Patryka Saję, medal 20-lecia otrzymali Roman Kosacz i Artur Oborski, odznakę 10-lecia odebrali Jan Zelek, Piotr Charchal, Paweł Budka, Dariusz Błauciak i Mariusz Charymski, a 5-lecia Mateusz Matynia i Sławomir Fuczyło.

Czerniec

W Czerńcu również jednogłośnie zarząd OSP otrzymał absolutorium. Strażacy z Czerńca, choć nie prowadzili akcji w terenie, bo nie dysponują wozem bojowym, również mają się czym pochwalić. Dwudziestu sześciu członków zwyczajnych i jeden wspierający – to stan osobowy na koniec 2016 r. Jednostka zajęła trzecie miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych, co jest doskonałym wynikiem.

Strażacy z Czerńca planują przyjąć w bieżącym roku w swoje szeregi dwóch kolejnych druhów, zapowiedzieli także, że będą czynić starania, by pozyskać wóz bojowy.

Raszówka

OSP Raszówka liczy 23 druhów zwyczajnych i czterech honorowych, w tym dziewięć kobiet. W ubiegłym roku strażacy uczestniczyli w akcjach ratowniczych siedem razy, w tym dwukrotnie w gaszeniu pożarów oraz czterokrotnie w likwidacji miejscowych zagrożeń.

Podobnie jak w innych jednostkach zarząd OSP Raszówka uzyskał jednogłośne absolutorium.

We wszystkich zebraniach uczestniczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, prezes ZOG ZOSP RP Grzegorz Obara, Komendant Gminny ZOSP Marek Maślej oraz radni Gminy Lubin.

(AI)

Zebranie w Szklarach Górnych

Zebranie w Czerńcu

Zebranie w Raszówce