Kolejne inwestycje w Gminie Lubin

Ulice Polna i Krótka w Osieku, przebudowa dróg w Karczowiskach i Miroszowicach, chodnik oraz pierwszy etap budowy świetlicy w Krzeczynie Wielkim – to kolejne inwestycje w Gminie Lubin, których realizacja rozpocznie się w najbliższym czasie. Ogłoszone zostały przetargi na wybór wykonawców tych zadań.

Przedmiot zamówienia dotyczącego przebudowy ulic Polnej i Krótkiej w Osieku obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z urządzeniami odwadniającymi oraz przepustami, jak również zjazdów na działki przyległe oraz dojść do furtek i miejsc odbioru odpadów z kostki betonowej.

W Karczowiskach w ramach przebudowy drogi wewnętrznej na działkach nr 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, i 26/4 wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej, zmodernizowana będzie istniejąca droga wewnętrzna o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, wykonane zostaną także zjazdy indywidualne do posesji i miejsc odbioru odpadów. Zadanie obejmuje także wykonanie odwodnienia drogowego, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego.

Pierwszy etap przebudowy drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów zakłada wykonanie 700-metrowego odcinka jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę zjazdów na drogi wewnętrzne i do zatoki autobusowej, wykonanie poboczy, odwodnienia pasa drogowego oraz oświetlenia.

W Krzeczynie Wielkim na odcinku ponad 330 metrów wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej, przebudowany zostanie także zjazd publiczny na działkę nr 313/6 oraz zjazd indywidualny na działkę 313/33.

Najbliższe tygodnie przyniosą także rozpoczęcie budowy długo oczekiwanej świetlicy wiejskiej połączonej z remizą w Krzeczynie Wielkim. To na razie pierwszy etap inwestycji, który polegać będzie na wykonaniu robót ziemnych, wylaniu ław i ścian fundamentowych, wykonaniu przyłącza wodnego i kanalizacyjnego oraz tymczasowego ogrodzenia placu budowy.

Przebudowa drogi Miroszowice-Kłopotów oraz budowa chodnika w Krzeczynie Wielkim – to inwestycje, na które Gmina Lubin otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

(MG)