Kolejna sesja Rady Gminy

Wszystko wskazuje na to, że na terenie Gminy Lubin rozpocznie się budowa dwóch wielkośrednicowych otworów wentylacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Nie jest wykluczone, że w przyszłości powstanie także szyb górniczy. To właśnie na wniosek KGHM Polska Miedź SA radni na najbliższej sesji zdecydują o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów i Czerniec.

Radni będą głosować także w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubin na lata 2019-2025. Szczegółowy program sesji, którą zaplanowano na najbliższy poniedziałek 2 grudnia publikujemy poniżej.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 15:15 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 listopada 2019 r.
  3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów i Czerniec w gminie Lubin /proj. nr 144/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Działań na rzecz Osób Starszych w Gminie Lubin na lata 2019-2025 /proj. nr 152/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski