Kolejna jednostka po walnym zebraniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeczynie Wielkim ma za sobą walne zebranie sprawozdawcze. Druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi OSP za ubiegły rok, przyjęli sprawozdanie oraz uchwali plan na rok 2017.

Straż pożarna w Krzeczynie Wielkim w 2016 r. liczyła 14 druhów zwyczajnych i pięciu honorowych. Ostatnie walne zebranie uchwaliło przyjęcie w szeregi jednostki – trzech nowych członków, a dokładnie członkiń, ponieważ nowo przyjętymi osobami są kobiety.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzeczyna Wielkiego w 2016 r. interweniowała 25 razy, dziewięciokrotnie przy gaszeniu pożarów i 16 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń. To największa ilość wyjazdów wśród jednostek powiatu lubińskiego spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP Krzeczyn Wielki mocno angażuje się w życie swojej miejscowości, uczestnicząc m.in. organizacji dożynek, Dnia Dziecka, Dniu Strażaka czy Pikniku Rodzinnym w sąsiednim Krzeczynie Małym.

Jednostka ściśle współpracuje z Fundacją DKMS, zajmującą się szukaniem potencjalnych dawców szpiku kostnego. Druh Paweł Gębalski z Krzeczyna Wielkiego stanął ostatnio na czele zarządu – powołanego z jego inicjatywy – Stowarzyszenia Strażacy wspólnie przeciwko białaczce.

Prezesem OSP Krzeczyn Wielki jest Marek Trafidło, a naczelnikiem Marcin Trafidło.

Dobrych wyników pogratulował strażakom wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, a w zebraniu uczestniczyli m.in. prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubinie Grzegorz Obara, Komendant Gminny Marek Maślej, naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego PSP w Lubinie st. kpt. Mariusz Sałata, a także radny z Krzeczyna Wielkiego Janusz Zarenkiewicz oraz sołtys tej miejscowości Jerzy Tadla.

(MG)