Kolejna inicjatywa społeczna w Gogołowicach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice  realizuje kolejne zadanie publiczne pt. „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej szansą na rozwój wsi Gogołowice” w ramach otwartego konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.

Zadanie, którego dotyczy niniejszy wniosek, wynika z Sołeckiej Strategii Rozwoju przyjętej przez Zebranie Wiejskie wsi Gogołowice. Społeczność Gogołowic  uczestniczy w inicjatywie  „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” od roku 2009.    Wieś  liczy 290 mieszkańców.  Grupa Odnowy Wsi, która wchodzi w skład Stowarzyszenia ,  uczestniczyła w warsztatach dla Grupy Odnowy Wsi, opracowała swoją Sołecką Strategię,  która została zatwierdzona na walnym zebraniu  w 2009.  W 2015  roku  zaktualizowaliśmy  Sołecką  Strategię  Rozwoju  Wsi  Gogołowice.

W ramach dotacji  przeprowadzone zostaną przedsięwzięcia promujące Ideę Odnowy Wsi, które są wpisane w Sołecką Strategię Odnowy Wsi  Gogołowice.

Celem realizacji zadania jest:

  • promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez działania promocyjne wsi Gogołowice,
  • wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania Grupy Odnowy Wsi,
  • pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości, -przekonanie, że nie wystarczy, że do wczoraj byli aktywni, dobrzy, ale, że jutro muszą być jeszcze lepsi – cel będzie realizowany poprzez wspólne przygotowanie folderu promującego wieś Gogołowice,
  • rozwój tożsamości wiejskiej,

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zbliżą się do siebie, zwiększy się ich poczucie tożsamości z miejscowością i potrzeba działań, aby wieś była coraz atrakcyjniejsza dla mieszkańców oraz odwiedzających miejscowość.