Kolejna gra terenowa w Gminie Lubin

Stowarzyszenie „Nasz Niemstów” we współpracy ze stowarzyszeniem „Wrzosowa Kraina” przygotowało grę terenową, tzw. quest. To już druga tego typu edukacyjna zabawa dla mieszkańców, pierwszy Quest uruchomiono rok temu w Szklarach Górnych. Wszystko wskazuje na to, że kolejne sołectwa także będą w ten sposób promowały swoje walory turystyczne, przyrodnicze i historyczne.

„Witaj w Niemstowie, w tym pięknym zakątku, zabawa dziś nawiązywać będzie do historycznego wątku. Niemstów przed laty Książęcym Uroczyskiem był zwany, dziś jego historię z radością Ci przedstawiamy….” Takim wstępem  zaczyna się opowieść i zabawa edukacyjno-terenowa w Niemstowie pod tytułem Quest „Tajemnice Książęcego Uroczyska”. Wyprawa przedstawia dawne dzieje pałacu, który przez wiekami stał w Niemstowie,  jest z nim związana legenda o śpiewaczce operowej i nieszczęśliwej miłości.

Zadaniem uczestników zabawy jest uważne czytanie wskazówek, zebrane liczby przydadzą się do znalezienia skarbu wyprawy. Czas przejścia całej trasy szacowany jest na pół godziny. Quest jest dostępny w aplikacji mobilnej i więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej www.questy.com.pl.

Opiekunem Questu jest Beata Moroch ze Stowarzyszenia Nasz Niemstów, gra powstała przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ‘Wrzosowa Kraina”, której gmina jest członkiem.

(SR)