Kolejna akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych

W październiku zostanie zorganizowana kolejna akcja bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych. Osoby zainteresowane takim odbiorem muszą wcześniej powiadomić urząd lub sołtysa i są zobowiązane do wystawienie tych odpadów przed posesję. W załączniku podajemy dokładny harmonogram zbiórki.

Odpady, które mogą zostać oddane w ramach prowadzonej zbiórki:

  • wszystkie przedmioty zawierające elementy elektryczne i elektroniczne, pochodzące z gospodarstw domowych,
  • stoły, szafy, krzesła, sofy,
  • dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
  • wanny, drzwi, umywalki, muszle toaletowe, itp.

Odpady, których nie można oddać w ramach prowadzonej zbiórki:

  • odpady remontowo-budowlane,
  • opony, części samochodowe,
  • odpady zielone, np. gałęzie, trawa w workach,
  • odpady zmieszane oraz odpady odbierane z posesji w systemie workowym (papier, szkło, plastik, odpady biodergadowalne),
  • odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej

Odbiór odpadów  nastąpi wyłącznie sprzed posesji. Osoby zainteresowane odbiorem odpadów zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia adresu nieruchomości do Urzędu Gminy w Lubinie w terminie do 7 dni przed terminem odbioru odpadów pod nr tel. 76 84 03 126 lub u sołtysa miejscowości. Harmonogram odbioru odpadów w załączniku poniżej.

(IW, SR)

Informacja o zbiórce wielkogabarytów jesień 2018