Kobiety na czele Rady Seniorów

Członkowie Rady Seniorów Gminy Lubin II kadencji uroczyście odebrali nominacje, wybrali swoje władze i ustalili priorytety na najbliższy czas. Przewodniczącą Rady została Janina Mucha, jej zastępcą Anna Rawska.  Seniorzy zapowiadają wielopokoleniowe wycieczki i spotkania, konkursy, wystawy a nawet chcą stworzyć kalendarz seniora.

– Zaangażowanie i udział osób starszych w organizowanych przez nas przedsięwzięciach jest trudny do przecenienia.  Macie bogaty bagaż doświadczeń i wnosicie bardzo wiele dobrego do naszej lokalnej społeczności – mówił Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin wręczając każdemu  nominacje do II kadencji Rady Seniorów Gminy Lubin.

Przypomnijmy, że w jej skład wchodzi 11 osób, a głównym celem działalności Rady jest integracja środowiska osób starszych, wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej, a także sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej.  W dwóch tajnych głosowaniach wybrano przewodniczącą i wiceprzewodniczącą tego gremium, tym samym we władzach Rady zasiadła Janina Mucha i Anna Rawska.

Członkowie nowej Rady dyskutowali na temat priorytetów pracy na najbliższy okres. Wśród nich wyszczególniono przede wszystkich szkolenie z metod i możliwości działania Rady Seniorów, wielopokoleniowe wycieczki i spotkania, organizację konkursu i wystawy o naszych wsiach, czy też utworzenie kalendarza seniora. Zdecydowano także, że członkowie Rady będą się spotykali tak jak Rada I kadencji, regularnie co dwa miesiące.

(SR)