Kłopotów znów płonął

Kolejny pożar składowiska odpadów w Kłopotowie. Ogień pojawił się w niedzielę ok. godz. 22:00, a jego przyczyną było najprawdopodobniej podpalenie.

Ogień znajdował się na powierzchni ok. 30  metrów kwadratowych. Gasiło go siedem jednostek straży pożarnej. Akcja została zakończona dziś ok. godz. 7:00 .

– Wstępną, prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie przez osobę nieustaloną – mówi Cezary Olbryś, zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

– Z uwagi na zaistniałe zagrożenie, mogące skutkować szkodą dla środowiska, zwróciliśmy się z wnioskiem o podjęcie stosownych działań do legnickiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Powiadomiona została także prokuratura – mówi Anna Marzec, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie.

Starostwo Powiatowe w Lubinie w 2016 roku cofnęło firmie R-Power zezwolenie na gromadzenie odpadów na terenie działki w Kłopotowie. Sąd skazał zarządzających firmą Mirosława D. i Roberta S. na kary więzienia – roku i dziesięciu miesięcy – w obydwu przypadkach zawieszona na dwa lata. Tymczasem wskazuje na to, że proceder nielegalnego odbioru odpadów trwa nadal.

Gmina Lubin prowadzi obecnie postępowanie administracyjne w tej sprawie, a dodatkowo zleciła także ekspertyzę prawną firmie zewnętrznej.

– Złożoność kwestii prawnych spowodowała, że zleciliśmy ekspertyzę prawną, która pozwoli wskazać, kto powinien doprowadzić do usunięcia zgromadzonych odpadów i ponieść koszty tych działań – dodaje kierownik Anna Marzec.

(MG)