KGHM i samorządy wspólnie na rzecz rodziny

Podpisano deklarację współpracy pomiędzy KGHM i samorządami Zagłębia Miedziowego. Gmina Lubin jest jednym z sygnatariuszy tego porozumienia. Współpraca przewiduje między innymi dofinansowanie przez Polska Miedź  profilaktyki uzależnień wśród młodzieży oraz projektów wspierających nastolatków.

– To dokument, który potwierdza wspólne działania. Nie zaczęliśmy od deklaracji, ale od wielu działań, prowadzonych w porozumieniu z gminami, miastami i powiatami. Razem możemy zrobić jeszcze więcej na rzecz rodzin – podkreślił na spotkaniu z samorządowcami prezes KGHM Marcin Chludziński.

Tegoroczny projekt KGHM i samorządów obejmie badania diagnostyczne nastolatków, kursy rozwijające kompetencje dyrektorów szkół oraz programy profilaktyczne rekomendowane przez uznane instytucje naukowe. W projekcie finansowanym w połowie przez Fundację KGHM weźmie udział kilkadziesiąt szkół oraz kilka tysięcy nastolatków, ich rodziców i nauczycieli.

Działania prorodzinne zaplanowane na 2020 r. były już pilotażowo realizowane w Zagłębiu Miedziowym w poprzednich latach z zaangażowaniem środków KGHM i samorządów.

Programy spotkały się z uznaniem młodzieży i rodziców. Dużo większa skala w tym roku to odpowiedź na wyniki diagnoz, które pokazały skalę wyzwań młodzieży szkolnej. Analizy wykazały m.in., że rodzina i szkoła w Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym ma duży potencjał wychowawczy, aby przeciwdziałać takim problemom, jak sięganie przez nastolatków po substancje psychoaktywne, stosowanie przemocy czy myśli depresyjne.

(RED)