Każdy ma prawo do spokojnej starości

Lubińscy policjanci rozpoczęli kampanię społeczną dotyczącą przemocy wobec osób starszych. Kampania ma na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy w rodzinach, a zwłaszcza wobec seniorów, którzy często nie zgłaszają tego zjawiska, gdyż powstrzymuje ich poczucie wstydu, lęk przed gniewem, strach przed utratą opiekuna czy też po prostu miłość – rozpaczliwa i bezinteresowna.

Lubińscy policjanci stworzyli spot edukacyjny w ramach kampanii społecznej, który ma zobrazować problem, jakim jest przemoc wobec seniorów. Dzięki kampanii policjanci chcą uświadomić, że przemoc w rodzinie to przestępstwo, dlatego tak ważna jest reakcja każdego z nas, piętnowanie i izolowanie sprawców, nie zgadzanie się na przemoc i zgłaszanie każdej jej formy do odpowiednich instytucji pomocowych. Starsi ludzie bardzo często przez wiele lat cierpią w zaciszu własnego domu, zaprzeczając, że doznają przemocy domowej, obwiniając dodatkowo siebie za to co się stało, a tym samym usprawiedliwiając sprawcę.

Osoby starsze najczęściej doznają przemocy fizycznej poprzez popychanie, szturchanie, bicie, maltretowanie ale też psychicznej, takiej jak  poniżanie, wyzwiska, brak prawa decydowania o sobie, krytykowanie czy ośmieszanie mówi asp. szt. Sylwia Serafin oficer prasowy KPP w Lubinie – Coraz częściej pojawia się zjawisko przemocy ekonomicznej np. zabieranie lub wyłudzanie pieniędzy. Seniorzy niestety są zaniedbywani lub pozbawieni opieki. Bardzo często te formy przemocy występują również łącznie.

Babciu, Dziadku!!! Pamiętaj!!! 

Nie musisz pozostać ze swoim problemem sama/sam. Jest wiele instytucji, które mogą Ci pomóc. Nie ukrywaj. Zgłoś.

Każdy człowiek ma prawo żyć bez przemocy. Niezależnie od wieku.

Instytucje, które mogą Ci pomóc: Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służba zdrowia, oświata.

Kampania lubińskich policjantów skierowana do osób starszych jest kontynuacją wcześniejszych działań związanych z przemocą domową. Zachęcamy zatem do obejrzenia pierwszego spotu pn. „Przemoc psychiczna zabija po cichu”.

(KPP Lubin)