Każdy głos jest ważny! Ankiety w Urzędzie Gminy!

Po serii zebrań wiejskich, wizytach w domach, punktach konsultacyjnych w świetlicy, osoby które do tej pory nie oddały głosu w ankietach na temat zmiany granic Gminy Lubin, mogą od dzisiaj zrobić to w Urzędzie Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3. Ankiety można pobrać w biurze meldunkowym, potrzebny jest jedynie dokument potwierdzający tożsamość.

Ankiety, które wypełniają mieszkańcy Gminy Lubin są anonimowe, jednak do otrzymania potwierdzonych urzędowymi pieczątkami druków, konieczne jest potwierdzenie tożsamości i odnotowanie ich pobrania. Gwarantuje to bardzo dużą wiarygodność badań i ich bezstronność.

Przypomnijmy, że głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Lubin, bez względu na wiek, druki za osoby niepełnoletnie pobierają ich rodzice. Głosować mogą także osoby, które nie dokonały oficjalnego meldunku, ale rzeczywiście  mieszkają na terenie Gminy Lubin.

Przypomnijmy, że między 21 stycznia  a 11 lutego ankiety można było pobierać w trakcie zebrań we wszystkich sołectwach. Później organizowano wizyty w domach mieszkańców, a w świetlicach i szkołach punkty konsultacyjne. Teraz, przez kolejne dwa tygodnie, czyli do 8 marca można pobrać druki w Urzędzie Gminy. Zapraszamy na ul. Księcia Ludwika I nr 3, na parter do pokoju nr 28, w którym jest także biuro meldunkowe. Głosować można w godzinach pracy urzędu.

(SR)