Kalendarz od OSP

Gmina Lubin sfinansowała wydruk 2,5 tysiąca strażackich kalendarzy, które trafiają właśnie  do wszystkich gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Tradycyjnie w grudniu strażacy będą z tymi kalendarzami  odwiedzać mieszkańców i popularyzować wiedzę o ochronie przeciwpożarowej.  

Strażacy ratują nas z wielu opresji, pomagają chronić dobytek, lepiej jednak  by jak najrzadziej wyjeżdżali na akcję. Temu właśnie mają służyć coroczne, grudniowe wizyty strażaków w domach mieszkańców Gminy Lubin. Są okazją do przypomnienia podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej i wręczenia strażackich kalendarzy.

W tej akcji edukacyjnej strażaków wspiera Gmina Lubin, która opracowała projekt i  sfinansowała wydruk 2,5 tys. specjalnych kalendarzy.  Są na nich zdjęcia z tegorocznych wydarzeń z udziałem naszych jednostek OSP.  Najważniejszym wydarzeniem były gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w które bardzo mocno zaangażowali się ochotnicy.  Są też zdjęcia z uroczystości przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerńcu, fotografie zwycięzców pierwszego gminnego konkursu na Strażaka Roku 2017 oraz zdobywcy pierwszych miejsc w tegorocznych Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.  Na kalendarzu umieszczono także numery alarmowe wielu instytucji oraz informacje o działającej w Gminie Lubin aplikacji BLISKO, która powiadamia o zagrożeniach. Zachęca on też do przekazania 1% podatku na rzecz OSP – wystarczy przepisać numer KRS oraz dopisać nazwę i adres wybranej jednostki OSP Gminy Lubin.

Warto przyjąć w swoich domach strażaków, porozmawiać z nimi a później i powiesić na ścianie strażacki kalendarz.  W Gminie Lubin działa dziewięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w których aktywnie działa 251 osób, wśród nich jest 27 kobiet.

(SR)