K O M U N I K A T

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach podaje do wiadomości, że w m-cu wrześniu 2017r i m-cu październiku 2017r. pracownicy Ośrodka, wykonujący pracę w środowisku, będą doręczać decyzje wydawane przez Komórkę Świadczeń (Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze 500+)