Już wkrótce ruszy dofinansowanie do fotowoltaiki

Gmina Lubin jest beneficjentem projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.  Mieszkańcy będą mogli skorzystać  z bezzwrotnych dotacji  na montaż  instalacje fotowoltaicznych.

Liderem projektu jest  Stowarzyszenie  Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, a jej partnerzy to,  oprócz Gminy Lubin, 13 gmin Dolnego Śląska.  Sposób kwalifikacji  i wydatkowania pieniędzy z tego programu określają szczegółowo przepisy unijne i krajowe.  Beneficjentami projektu mogą być właściciele domków jednorodzinnych z terenu naszej gminy, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.

Gmina Lubin otrzymała na granty ok. 1,2 mln, kwota ta posłuży dofinansowaniu około 40 instalacji. Zgodnie z założeniami projektu, zamontowane systemy  będą musiały spełnić nie tylko dodatkowe rygory projektów wspieranych ze środków unijnych, ale także podwyższone wymogi techniczno-energetyczne, efektywnościowe i lokalizacyjno-budowlane.

W drugiej połowie listopada  2017 roku planowane jest uruchomienie konkursu z naborem wniosków o grant. W tym czasie dla zainteresowanych mieszkańców od 2 listopada udostępniony jest Punkt Informacyjny zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Lubinie, w którym udzielane będą wszelkie informacje na temat projektu. Obsługą punktu zajmują się pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, urzędujący w pokoju nr 9, ul. Władysława Łokietka 6a lub pod numerem telefonu: 76/ 84- 03-128.

Wszystkie szczegóły dotyczące tego kto może starać się o grant, jakie wymogi musi spełniać dom jednorodzinny i jakie projekty  będą premiowane, można znaleźć w załączonym poniżej dokumencie.

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych

(SR)