Jubileusz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

DSC_0295Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubinie, którzy przekroczyli już wiek 80 lat, spotkali się w Muzie, by wspólnie świętować swoje jubileusze. Uroczystość odbyła się przy okazji rocznicy 55-lecia związku.

– Każdy z jubilatów ma powyżej 80 lat, a najstarszy, który jest tu z nami, ma lat 96. Każdy jest zasłużonym członkiem naszego związku i to dla nich jest ta dzisiejsza uroczystość. Są to osoby, które przez wiele lat pracowały zawodowo i społecznie na terenie powiatu lubińskiego i doczekali wieku seniorskiego. Dzisiaj, przy okazji 55-lecia naszego związku, chciałbym im podziękować za wieloletnią i wspaniałą pracę na rzecz lokalnej społeczności – mówi Tadeusz Madetko prezes ZERI w Lubinie.

Uroczystość wywołała wśród seniorów wiele pozytywnych emocji. Mieli oni bowiem możliwość powspominania dawnych czasów ze swoimi rówieśnikami i usłyszeć wiele ciepłych słów i wspaniałych życzeń od przedstawicieli związku, burmistrza Ścinawy Krystiana Kosztyły, wójta gminy Lubin Tadeusza Kielana oraz jednego z organizatorów uroczystości starosty Adama Myrdy.

– Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu, bo jest ono źródłem wiedzy na temat tego, co można i co warto zrobić, aby zachować taką jak państwo prezentujecie aktywność życiową. Ten drzemiący w państwu potencjał bezwzględnie należy wykorzystać. Procesy demograficzne wskazują, że z roku na rok będzie przybywać ludzi starszych, między innymi na samorządach spoczywa obowiązek stworzenia warunków, środowiskom seniorów, by były aktywne i jak najdłużej dzieliły się swym doświadczeniem życiowym – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

– Współpracując z państwem nie wypełniamy żadnych zobowiązań, my chcemy to robić, bo jesteśmy dla źródłem wiedzy, skarbnicą historii i niejednokrotnie przykładem jak dobrze przeżyć swoje życie – dodał szef gminnego samorządu.

– Ten związek nie istniałby gdyby nie ci ludzie. To oni stworzyli podwaliny tego powiatu i uważam, że właśnie oni są ambasadorami tego regionu. Mam nadzieję, że swoim doświadczeniem , które zdobyli przez te przeszło osiem dekad, będą dzielić się z młodym pokoleniem – mówił Adam Myrda, starosta lubiński.

Włodarze gmin Lubin, Ścinawa i Rudna, włączając się w organizację uroczystości, zadbali między innymi o to, by zaproszeni goście z całego powiatu mogli bezpiecznie dotrzeć na spotkanie.

(MD/MG/FOT.STAROSTWO POWIATOWE)