Jest dotacja na fotowoltaikę!

Ponad milion złotych dofinansowania otrzymała Gmina Lubin na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Uzyskanie dotacji możliwe było dzięki udziałowi gminy w Projekcie Partnerskim pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Podpisanie umowy zaplanowane jest na wrzesień tego roku.

Gmina Lubin, wraz z 13 innymi gminami z naszego województwa, przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Owocem działań grupy jest wspólny projekt, którego celem było uzyskanie dofinansowania w formie grantów dla mieszkańców gmin partnerskich.

Całkowita wartość projektu wynosi 24 458 000,00 złotych, z czego udział Gminy Lubin to 1 517 000,00 złotych. Natomiast otrzymana kwota dofinansowania wynosi 20 717 900,00 złotych, z czego Gmina Lubin otrzyma 1 279 250,00 złotych.

O szczegółach dotyczących możliwości ubiegania się mieszkańców naszej gminy o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, będziemy informować na naszej stronie internetowej, zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Termin podpisania takiej umowy przewidziany jest na wrzesień 2017 roku.

Jednocześnie informujemy Państwa, że żaden podmiot nie został upoważniony przez Lidera projektu i partnerów do składania deklaracji w sprawie dofinansowania instalacji z dotacji w ramach naszego projektu partnerskiego.

Projekt partnerski pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.