Jesienne prace polowe – KRUS przypomina

Jeszcze w niektórych gminach trwają obchody dożynkowe po zbiorach żniwnych a już inspektorzy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz radcy Państwowej Inspekcji Pracy  przygotowują kolejne wizytacje, tym razem jesiennych prac okopowych, podczas których, apelują do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę.

Praca rolnika jest wielozadaniowa i ciężka, uzależniona w szczególny sposób od pory roku i pogody. Bardzo ważne jest, aby na co dzień stosować kilka prostych zasad, które pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach wypadków w szczególności podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi:

  • Przed przystąpieniem do pracy z maszynami i urządzeniami należy zapoznać się z ich instrukcjami obsługi i przestrzegać stosownych zapisów;
  • Agregowanie maszyn i narzędzi powinno być wykonane jedynie przez kierowcę ciągnika chyba, że producent w instrukcji obsługi, określa inny sposób;
  • Przed wyjazdem z gospodarstwa na drogę publiczną należy zabezpieczyć zestaw w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego;
  • W pobliżu pracujących maszyn nie powinni znajdować się ludzie i zwierzęta;
  • Wszelkie przekładnie i wały przegubowo-teleskopowe powinny być zabezpieczone wymaganymi osłonami;
  • Niedopuszczalne jest przewożenie ludzi na ładunkach objętościowych.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze i ulotce „Dobre praktyki BHP przy uprawie i zbiorze roślin okopowych”, które dostępne są w  jednostkach organizacyjnych Kasy.

Ponadto informacje o szkoleniach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez KRUS znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl, (zakładka ‘wydarzenia prewencyjne’) oraz w placówkach KRUS.

(AF- KRUS w Polkowicach)