Jesienna zbiórka odpadów na terenie gminy

Już po raz kolejny Gmina Lubin organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Lubin. Akcja odbędzie się w terminie od 30.09.2019r. do 11.10.2019, zgodnie z załączonym harmonogramem. Zbiórkę rozpoczynają miejscowości Osiek i Kłopotów.

Odbiór odpadów odbędzie się sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości do Urzędu Gminy Lubin. Zgłoszenia należy dokonać  do 7 dni przed terminem odbioru odpadów, telefonicznie (76 84 03 126) lub pisemnie (Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin) lub u sołtysa miejscowości.

Uwaga!! odbiór odpadów rozpoczyna się już od godziny 6.00 rado, dlatego prosimy o wystawienie odpadów przed ogrodzenie dzień wcześniej.

(IW)

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jesień 2019