Jerzy Dzikowski Wolonatriuszem Roku 2018

Jest znanym społecznikiem z Karczowisk,  który większość swojego czasu wolnego poświęca na pracę z dziećmi i młodzieżą, angażując niejednokrotnie własne środki.  Za swoją bezinteresowną pracę i zaangażowanie Jerzy Dzikowski odebrał dziś tytuł Wolontariusza Roku 2018 a do tego mnóstwo gratulacji i życzeń. Tym samy dołączył do grona 22 osób z Gminy Lubin wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem.

Kandydaturę Jerzego Dzikowskiego zgłosiła Lucyna Szudrowicz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce. W uzasadnieniu zgłoszenia można było przeczytać:

„ Pan Jerzy Dzikowski to utytułowany zawodnik i trener łuczniczy, a nade wszystko ceniony w środowisku lokalnym działacz społeczny. To na jego wniosek powstała sekcja łucznicza w klubie LZS SKS Raszówka w 2015r. Od samego początku Pan Jerzy trenuje wolontarystycznie dzieci i dorosłych . Praca społeczna jaką wykonuje przekłada się na bardzo dobre wyniki sportowe jakie uzyskują jego podopieczni, zdobywając medale i wyróżnienia na zawodach rangi ogólnopolskiej, wojewódzkiej czy strefowej.”

Sam zainteresowany  na pytanie „ Czym jest dla mnie wolontariat?” odpowiada:- To przede wszystkim chęć pomocy innym i misja społeczna wypływająca z potrzeby serca.

– Dzisiejszy laureat to osoba, która ze sportem związana jest od ponad 45 lat, a z łucznictwem od ponad 25 lat – mówił podczas uroczystości Alfred Pilch, z-ca kierownika referatu oświaty i sportu Urzędu Gminy w Lubinie. – Podczas swojej długoletniej kariery jako zawodnik zdobywał brązowe, srebrne i złote medale Mistrzostw Polski w Łucznictwie i można powiedzieć że w tym zakresie jest osobą spełnioną. Ale Jerzego Dzikowskiego przede wszystko znamy i cenimy za jego umiejętności trenerskie i społeczną działalność w środowisku lokalnym.

Tytuł Wolontariusza Roku 2018 oraz statuetkę wręczyli laureatowi Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy Lubin oraz radny Marcin Nyklewicz.

-Dziękuję serdecznie za to wyróżnienie, choć tak jak inni społecznicy nie pracuję dla wyróżnień i nagród – mówił Jerzy Dzikowski odbierając statuetkę. – Przy tej okazji chciałbym także podziękować rodzicom dzieci, z którymi na co dzień trenujemy, także osobom niepełnosprawnym, które na równi z pełnosprawnymi stają w łucznicze szranki.

Podopieczni Jerzego Dzikowskiego odnoszą bardzo wiele sukcesów i zdobywają coraz więcej medali, także na Mistrzostwach Polski. Czterech reprezentantów łucznictwa zostało także stypendystami Gminy Lubin, to Paulina Ostrowska , Mateusz Posłuszny,  Mateusz Musiatowicz oraz Magdalena Sieradzka.

(SR)