Jan Brzechwa patronem Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych

IMG_6122To była wyjątkowa uroczystość, która wielkimi literami zapisze się w historii Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych.  Nadanie imienia oraz sztandaru, jak również obchody 70. rocznicy powstania placówki  miały wyjątkowy charakter, a zaangażowanie w tę uroczystość uczniów wszystkich klas dostarczyło nauczycielom, rodzicom i zaproszonym gościom wielu artystycznych wrażeń, ale i… wzruszeń.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. odprawiona w miejscowych Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Nabożeństwo celebrowali obecny i były proboszcz, księża Krzysztof Bucyk i Ryszard Sroka, którzy wychowali kilka pokoleń uczniów szkoły, znajdującej się bezpośrednim sąsiedztwie kościoła.

– Wybór patrona przez instytucję taką jak szkoła jest jednocześnie wyborem pewnego modelu wychowawczego, jaki dana placówka chce realizować. Decydując się na wybór Jana Brzechwy podjęliście decyzję, że to on i jego przesłanie staną się punktem odniesienia w relacjach między nauczycielami, a uczniami, ale także wśród grona pedagogicznego i uczniowskiego – mówił w wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz Krzysztof Bucyk, życząc jednocześnie, aby – idąc śladami swojego nowego patrona – społeczność placówki budowała szkołę opartą na dobru, prawdzie i ewangelii.

IMG_6089W obecności pocztów sztandarowych wszystkich szkół Gminy Lubin rozpoczęła się druga część uroczystości. Przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski odczytał uchwałę nadającą imię Jana Brzechwy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych, a fundatorzy sztandaru: wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz sołtysi Obory Łukasz Kurowski i Szklar Górnych Ryszard Bubnowski w jego drzewiec wbili historyczne gwoździe.

– W historii każdej szkoły są dni wyjątkowe, które tę historię budują i są elementem tworzenia tradycji. Niewątpliwie dla nas tym dniem jest 20 maja 2016 r. Zapisze się on w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. To dzień, w którym Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych otrzymała imię Jana Brzechwy oraz sztandar. Nadanie imienia jest dla nas nobilitacją i zaszczytem. Szkoła zyskuje swoistą, indywidualną tożsamość – mówiła Elżbieta Piasny, dyrektor Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych, przypominając, że wybór Jana Brzechwy na patrona placówki nastąpił zgodnie z przewidzianą prawem procedurą.

W tym celu został powołany zespół ds. nadania szkole imienia, a następnie wszyscy uczniowie wzięli udział w profesjonalnych wyborach. Był lokal wyborczy, urna, komisja, mąż zaufania i karty do głosowania . Kontrkandydatami Jana Brzechwy byli Kornel Makuszyński i Mikołaj Kopernik. W toku przeprowadzonych wyborów okazało się, że uczniowie, nauczyciele i rodzice dokonali niezwykle jednomyślnie wyboru tej samej postaci – Jana Brzechwy.

– Fakt nadania imienia – to historyczny moment dla dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów i ich rodziców. Choć szkoła wychowała wiele pokoleń, to właśnie wam przypada w udziale honor uczestniczenia w tym wydarzeniu, a co więcej to właśnie wy jesteście jego architektami – bo nie kto inni jak właśnie obecna społeczność Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych wybrała na swojego patrona wybitnego polskiego poetę, bajkopisarza, satyryka Jana Brzechwę. Gratuluję tego wyboru, bo świadczy ona o waszym szacunku do literatury i miłości do książek – co jest wartością niezmiernie istotną – mówił podczas uroczystości Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

IMG_6302Oficjalną część uroczystości dopełnił niezwykły program artystyczny. W przepięknej scenografii zaprezentowano niezwykły kolaż, w czasie którego przeplatały się taniec, muzyka, ruch i słowa, a wszystko oparte na twórczości Jana Brzechwy, a zaprezentowane w sposób niekonwencjonalny i momentami zapierający dech w piersiach. Uczniowie stworzyli niezapomniane kreacje, okraszaną doskonałą choreografią. Tytułowy Leń, z wiersza Jana Brzechwy, Pchła Szachrajka czy Żuraw i Czapla, którzy swoje przekomarzania przerywali przepięknym tańcem towarzyskim zapiszą się w pamięci publiczności na długo, podobnie jak pozostali bohaterowie – bo wszyscy aktorzy byli doskonali.

Uroczystość zgromadziła wielu gości, oprócz władz Gminy Lubin, wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele prezydenta Lubina, starosty lubińskiego, dolnośląskiego kuratora oświaty, ZNP, gminnych szkół i pozostałych jednostek, a także rodzice i dziadkowie głównych bohaterów tej uroczystości.

Były kwiaty, prezenty, gratulacje, życzenia i… olbrzymi tort, który wniósł na salę przewodniczący Rady Rodziców Łukasz Kwapisz.

(MG)