Jakość życia w Polsce

Prawie 61% Polaków ma zaufanie do władz lokalnych. Do sejmu i senatu takie zaufanie wskazuje niewiele ponad 27%. Czy mamy poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania ? Okazuje się, że tak, bo aż 91%  badanych osób czuje się bezpiecznie. To wyniki  opracowania „Jakość życia w Polsce” opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

 

GUS przygotował czwartą już edycję  „Jakości życia w Polsce”. To zaktualizowany zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę ważnych obszarów jakości życia. Ten pomiar obejmuje nie tylko całokształt obiektywnych warunków w jakich żyje człowiek, ale także odczuwaną przez poszczególne osoby subiektywną jakość życia.

Materialne warunki życia Polacy oceniali aż w 14 aspektach. Dobrą samoocenę budżetu domowego wskazało tylko15,3% badanych. Jednak jednocześnie tylko 8,5% osób powiedziało, że nie ma samochodu bo go na niego nie stać. Na żywność brakuje pieniędzy w 5,4% gospodarstw domowych.

Zadowolenie ze swojej sytuacji zawodowej wskazało 62,1%  osób. Mamy przy tym ok. 15% młodzieży, która nie uczy się i nie pracuje. Stopa bezrobocia długotrwałego wynosi w Polsce 1,7%.

Wskaźnik dobrej samooceny stanu zdrowia wyniósł 60,7%, natomiast złej – 12,9%. Jednocześnie w Polsce  jest ponad 53% osób w wieku powyżej 15 lat z nadwagą lub otyłością.  Dodatkowo prawie 23% Polaków deklaruje codzienne palenie tytoniu.

Badano także sferę edukacji. Osoby z wykształceniem wyższym to w Polsce 25,2%.  45,8% Polaków posługuje się językami obcymi, a prawie 70% osób regularnie korzysta z internetu.

I na koniec garść optymistycznych informacji: 81,5% deklaruje zadowolenie z życia, 91% ma poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, 81,2% deklaruje zaufanie do innych osób. Z pełną wersją raportu można się zapoznać  poniżej.

(SR, źródło: stat.gov.pl)

Jakość_życia_w_Polsce_2017