Baza wiedzy

1. Programy dofinansowania inwestycji ograniczających niską emisję:

Dotacja celowa z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza:

Oświadczenie_wlaściciela__współwlaściciela

Oświadczenie_o_niezaleganiu w opłatach

Czyste powietrze

 Nowe zasady programu ” Czyste powietrze https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Mój Prąd

Energia-plus

Agroenergia

2. Informacje dotyczące działań na rzecz ograniczania niskiej emisji:

Wybierz czyste zasady

Kotły i ogrzewacze na paliwa stałe w standardzie ekoprojektu

Dane z GIOŚ

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy