Jakość powietrza

Akcja promocyjna „Policzmy niską emisję”

Chcąc zachęcić mieszkańców Gminy Lubin do udziału w badaniu ankietowym, na podstawie którego zostaną pozyskane dane dotyczące źródeł ogrzewania gospodarstw domowych, niezbędne do sporządzenia inwentaryzacji na potrzeby Gminnego Programu Niskoemisyjnego, wójt ogłosił akcję promocyjną. Może w niej wziąć udział każdy dorosły mieszkaniec, który posiada nieruchomości na terenie Gminy Lubin i posiada do niej tytuł prawny.

Osoby, które wypełnią ankiety i mogą wygrać atrakcyjne nagrody!

Można dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w akcji promocyjnej na daną nieruchomość. Pozostałe zgłoszenia nie zwiększają szansy wygrania nagrody, będą traktowane jako duplikaty i zostaną usunięte z bazy do losowania. W bazie do losowania pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie uczestnika akcji promocyjnej.

Szczegółowy regulamin określający zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej jest dostępny poniżej. Wypełnione ankiety można dostarczyć do urzędu osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin lub przesłać na adres powietrze@archiwum.ug.lubin.pl. Akcja trwa do 31 lipca 2020 roku.

Zwycięzcy akcji promocyjnej zostaną wyłonieni w drodze losowania prawidłowo złożonych ankiet. Losowanie nagród odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie do dnia 30 września 2020 roku. Ogłoszenie o wynikach akcji promocyjnej zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubinie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie.

Ankieta

RODO do ankiety

 

Gmina Lubin uruchomiła system do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego, składający się z sześciu sensorów wraz z wyświetlaczami LED, które zostały zamontowane na budynkach wszystkich placówek oświatowych Gminy Lubin.

Czujniki monitorują stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10 (w oparciu o czujniki laserowe) oraz temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza.

Wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego) oraz działań prewencyjnych, zapobiegających spalaniu odpadów w piecach i kotłach c.o.

Wyniki pomiarowe można na bieżąco śledzić na ekranach komputerów (klikając w poniższe kafelki) i smartfonów. Wystarczy zainstalować aplikację Syngeos, która można pobrać ze sklepu Play.

 

POKAŻ NA MAPIE

 

POKAŻ NA MAPIE

 

POKAŻ NA MAPIE

 

POKAŻ NA MAPIE

 

POKAŻ NA MAPIE

 

POKAŻ NA MAPIE

 

Masz podejrzenia, że ktoś w Twojej okolicy pali niedozwolonym opałem lub śmieciami? Skontaktuj się z urzędem gminy lub policją, które mogą przeprowadzić kontrolę podejrzanego paliwa oraz paleniska. Zadzwoń: (76) 84 03 132 Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy