Jak gospodarować odpadami? – warsztaty

gospodarka_2Zapraszamy do udziału w warsztatach na temat właściwego postępowania z odpadami, które prowadzone będą przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”.

Celem warsztatów jest podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Lubin, w tym dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie gospodarowania odpadami.

W ramach warsztatów przewiduje się:

  • przedstawienie aktualnych informacji o gospodarce odpadami w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym, w tym dlaczego odpady to obecnie największy problem ekologiczny w naszym kraju;
  • informacje na temat segregacji odpadów;
  • nowy system gospodarowania odpadami w Polsce – korzyści i wady – dyskusja;
  • szkodliwość palenia odpadów w piecach domowych i zagrożenia spowodowane tworzeniem dzikich wysypisk;
  • jak ograniczyć coraz większą ilość śmieci; kompostowanie.

Miejsce i termin przeprowadzenia warsztatów:

1) świetlica w Raszówce – w dniu 26.11.2015 r. (czwartek), od godz. 17:00;

2) świetlica w Siedlcach – w dniu 02.12.2015 r. (środa), od godz. 17:00.

Czas trwania warsztatu: 1,5 godz. zegarowej (90 min)

Udział w debacie jest bezpłatny i dobrowolny.

Organizatorem debaty jest: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin.