Inwestycje w Szklarach Górnych

16aTrzy odcinki wewnętrznych dróg gminnych przebudowane zostały w Szklarach Górnych. Koszt inwestycji polegających na wykonaniu nawierzchni oraz oświetlenia wyniósł 270 tys. zł.

W ramach zadania nową asfaltobetonową nawierzchnię wykonano na działkach nr 203/1 oraz 203/6. Zarówno tam, jak i na znajdującej się w pobliżu drodze o numerach działek 191/1 oraz 192/2 wykonane zostało oświetlenie.

Podobny zakres robót przeprowadzony został na drogach znajdujących się na działkach 6/15 oraz 43/1 w pobliżu cmentarza, łączących nowe osiedle z pętlą autobusową.

Pobocza utwardzone zostały tłuczniem kamiennym, przebudowano również zjazdy do posesji oraz wykonano dojścia do budynków z kostki betonowej, wykorzystując do tego kostkę betonową.

W sumie przebudowano 527 m. drogi oraz ustawiono 22 słupy oświetleniowe.

(MG)

 

Droga w Szklarach Górnych (dz. 203/1 i 203/6 oraz oświetlenie dz. 191/1 i 191/2)

Droga w Szklarach Górnych (dz. 6/15)

Droga w Szklarach (dz. 43/1)