Inwestycje w Pieszkowie

img_0056Kolejne zadanie inwestycyjne realizowane jest w Pieszkowie. Tym razem modernizowana jest gminna droga publiczna, przecinająca drogę powiatową. Zakończenie prac planowane jest na koniec października.

W sierpniu zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 12/4 w Pieszkowie. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz ze zjazdami oraz placu manewrowego i wykonanie poboczy. Długość remontowanego odcinka wyniósł 155 mb przy szerokości jezdni wynoszącej 4 m. Koszt inwestycji – to blisko 118 tys. zł.

Obecnie prowadzone są prace w centrum miejscowości na publicznej drodze gminnej relacji Niemstów – Gorzelin, krzyżującej się z drogą powiatową Raszówka – Lubin.

Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka wynoszącego  696,5 m, polegającą na ułożeniu nowego dywanika asfaltobetonowego wraz poszerzeniem jezdni do 5,5 m, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową (tzw. prostowanie krzyżówki) z wydzieleniem placu manewrowego dla autobusów; budowę chodnika o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej, budowę systemu drenażu na odcinku 260 m. oraz budowę linii oświetlenia ulicznego. Koszt zadania oszacowano na 712,5 tys. zł.

Droga gminna Niemstów – Gorzelin

Droga wewnętrzna 12/4