Inwestycje w Niemstowie i Księginicach

13cPrzebudowa drogi na działce nr 248 oraz budowa długo oczekiwanego pomieszczenia magazynowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej – to zadania realizowane ostatnio w Niemstowie.

Zadanie na drodze na działce nr 248 zostało już zakończone. Objęło ono przebudowę nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami na działki przyległe. Wykonane zostały tzw. dojścia z kostki betonowej, utwardzono pobocza, wycięto konary i drzewa kolidujące z wykonywanymi pracami oraz zabezpieczono kable elektroenergetyczne za pomocą specjalnych rur osłonowych.

Ku końcowi zbliża się druga z wykonywanych ostatnio w Niemstowie inwestycji – budowa obiektu magazynowego dla miejscowej OSP. Ponieważ budynek znajduje się na terenie zabytkowego parku nad inwestycją czuwał konserwator zabytków. Obiekt jest murowany i pokryty ceramiczną dachówką. Jego wymiary wynoszą 7 x 7,5 m. Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie fundamentów pokryty został ze środków funduszu sołeckiego Niemstowa, za drugi etap zapłaci Gmina.

 

11Kosztem prawie 132 tys. zł zakończono dwie kolejne inwestycje w Księginicach. Przebudowane zostały gminne, wewnętrzne drogi na działkach nr 220 oraz 232/2 i 232/3.

Przebudowano ponad 270 metrów bieżących dróg o szerokości odpowiednio trzech oraz trzech i pół metra. Zadania obejmowały przebudowę odcinka drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami na działki przylegle oraz utwardzenie poboczy. W przypadku drogi na działce 220 przebudowano także istniejący hydrant na hydrant podziemny.

(MG)

Droga na dz. 248 w Niemstowie

Obiekt magazynowy w Niemstowie

Droga na dz. 220 w Księginicach

Droga na dz. 232