Inwestycje w Miroszowicach i Chróstniku zakończone

9Całkowicie zmieniała swoje oblicze droga wewnętrzna  w Miroszowicach. To teraz przepiękna, wybrukowana kostką uliczka rodem z ekskluzywnych przedmieść wielkich miast. Zadanie obejmowało ułożenie kostki betonowej na odcinku 157 m., budowę odwodnienia jezdni poprzez ściek z kostki betonowej, wpusty uliczne oraz system kanalizacji deszczowej. Inwestycja pochłonęła ponad 381 tys. złotych. Droga znajduje się na dz. nr 95/5, 105/32 , 106/11 i 103/2.

9Nie lada wyzywaniem inwestycyjnym była zakończona w połowie października inwestycja w Chróstniku na drodze gminnej nr 103052D. Wcześniej polna, zarośnięta krzewami droga przebudowana została na długości 585 m.  Wykonana została tam nowa nawierzchnia z masy asfaltobetonowej, chodnik oraz oświetlenie uliczne w postaci 19 słupów. Wartość zadania wyniósł blisko 575 tys. zł.

 

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 95/5, 105/32, 106/11 i 103/2 (I etap) w Miroszowicach.

Przebudowa drogi gminnej nr 103052D w Chróstniku.