Inwestycja w Goli zakończona

po6Zakończył się odbiór techniczny nowo wybudowanej drogi w Goli. Odcinek liczy prawie 300 metrów, a wykonany został w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Oznacza to, że do zadań wykonawcy należało nie tylko wykonanie prac budowlanych będących przedmiotem umowy, ale także opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina Lubin jako zamawiający koordynowała realizowane prace i opiniowała przedkładaną przez projektanta i wykonawcę dokumentację.

Zakres umowy obejmował  zaprojektowanie i wykonanie docelowej nawierzchni utwardzonej wraz z urządzeniami odwadniającymi na drodze wewnętrznej, usytuowanej w miejscowości Gola na terenie osiedla domów jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 39/8 i 39/17.

oswieletnie

Wzdłuż drogi ,w Goli wykonane zostało nowoczesne solarne oświetlenie uliczne.

Roboty drogowe polegały na budowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej z poboczami umocnionymi kruszywem łamanym, wykonanie urządzeń odwadniających drogę, w tym kanalizacji deszczowej, wpustów i studni chłonnych, budowę progu zwalniającego o konstrukcji  z kostki betonowej, a także wykonanie oznakowania docelowego pionowego oraz poziomego.

Nowy odcinek drogi ma 280 m, jego szerokość wynosi 4 m, obustronne pobocza o szerokości 1 m, umocnione zostały kruszywem łamanym.

Wartość zadania wyniosła 272 tys. zł.

(MG/JW)

 

Droga w Goli przed i w trakcie realizacji inwestycji

Nowa droga w Goli