Inwentaryzacja lasów

images2Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 06.07.2015 roku informuje o przystąpieniu do sporządzania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”. Celem niniejszego opracowania jest określenie i monitorowanie stanu lasu oraz tempa i kierunków zachodzących w nim zmian.

 pismo Wojewody – inwentaryzacja lasów

(EJ)