Internetowe faktury za wodę i ścieki w Gminie Lubin

e-fakturaMieszkańcy Gminy Lubin mogą korzystać z elektronicznej faktury. Zawiera takie same informacje i posiada taką samą moc prawną, jak faktura papierowa. Różnica polega jedynie na sposobie i formie jej dostarczania. Dotychczas faktury wystawiane były i przekazywane przez inkasenta bezpośrednio przy odczycie wodomierza, teraz można je otrzymać także pocztą elektroniczną.

Aby skorzystać z usługi e-faktury, należy wypełnić druk zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną (zgoda na e-fakturę), podać adres mailowy oraz wpisać nr identyfikacyjny, który dla każdego odbiorcy usług jest indywidualny i znajduje się na każdej z dotychczas otrzymanych  faktur. Wypełniony, podpisany i zeskanowany druk można wysłać pocztą elektroniczną na adres faktury@gzukim.pl, dostarczyć go osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty do siedziby GZUKiM.

Korzystanie z e-faktury jest bezpłatne. – Obecnie staramy się rozpowszechnić informację wśród naszych klientów o takiej możliwości otrzymywania faktury – mówi Katarzyna Mazur-Babiarczyk – główna księgowa GZUKiM.

E-faktura ma przede wszystkim zwiększyć komfort obsługi klientów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, jest także niezbędna w związku z wprowadzanymi przez zakład zdalnymi odczytami. Mają one miejsce w przypadku – na razie nielicznych – gospodarstw posiadających już wodomierze z  nadajnikiem radiowym. Tych nowoczesnych rozwiązań ma jednak w Gminie Lubinie – z roku na rok – systemicznie przybywać.

– Pracownicy odczytujący tarcze wodomierzowe nie mają bezpośredniego kontaktu z odbiorcą usług. Dlatego, aby przyspieszyć czas doręczenia -wprowadzamy drogę elektroniczną – dodaje Katarzyna Mazur-Babiarczyk.

Szczegółowe informacje na temat e-faktury udzielane są pod numerem telefonu 768408174 wew. 15.

(źródło: www.gzukim.pl, grafika: Logo Koalicji i kampanii Wybieram e-faktury)