Inicjatywa obywatelska w Gogołowicach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice rozpoczyna realizację inicjatywy obywatelskiej dla środowiska pod nazwą „Przyrodnicza Odnowa stawu w Gogołowicach”. W ramach projektu zostanie wykonana renowacja tablic informacyjnych i mola, posadzone zostaną krzewy i byliny oraz zamontowane zostaną budki dla nietoperzy. Nad ustaleniem zakresu prac czuwał przyrodnik Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.

– Nasz staw jest jedyną tego typu inicjatywą w regionie pokazującą jak społeczność lokalna może wykorzystać zbiornik wodny do edukacji, ochrony przyrody i integracji mieszkańców – mówi Wanda Dobrzyńska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice.

Zakres prac jest szeroki. Wokół stawu posadzone zostaną krzewy i byliny m in. trzmielina, róża, lawenda i macierzanka. Modernizacji poddana zostanie także infrastruktura edukacyjna na ścieżce dydaktycznej przy stawie. Mieszkańcy wyremontują i zabezpieczą tablice informacyjne, molo, ławki i stół. Dodatkowo zostanie zamontowanych 12 budek dla nietoperzy, dostawione będą kolejne ławki oraz tablica informacyjna.

Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej. Wspólne prace mają także pozytywny wpływ na rozwój i odnowę miejscowości oraz przedłużenie funkcjonowania ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Staw – Gogołowice”.

Zakres inicjatywy został skonsultowany z przyrodnikiem Fundacja Ekologicznej „Zielona Akcja”. Inicjatywa mieści się w obszarze tematycznym – ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację malej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej.

W roku 2008 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice zostało laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice jako laureat w kategorii „Promotor Ekologii” otrzymało Dyplom, Certyfikat i Statuetkę.

Projekt „Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności poprzez małą retencję i zadrzewienia”. Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie fundacja ekologiczna „Zielona Akcja”.