Informacja o udzieleniu zamówienia

na zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały”.

Informacja