Informacje związane ze zmianą siedziby GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w związku ze zmianą siedziby Ośrodka na Lubin przy  ul. Księcia Ludwika I 3, mogą wystąpić problemy z połączeniami stacjonarnymi. Planowane jest także czasowe zamkniecie okienka kasowego GOPS.

W dotychczasowej siedzibie GOPS w Księginicach trwają intensywne przygotowania do przeniesienia Ośrodka do Lubina. GOPS będzie się mieścił w tym samym budynku, do którego przeprowadzają się także pracownicy Urzędu Gminy Lubin oraz Ośrodka Kultury Gminy Lubin, czyli na ulicę Księcia Ludwika I 3, gdzie dziś ma siedzibę Gminne Gimnazjum.  W związku z tym dyrekcja GOPS informuje, że kasa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach będzie czynna tylko do 30 marca 2018r. Godziny otwarcia pozostają bez zmian. Z uwagi na przeprowadzkę do 5 kwietnia  kasa  będzie zamknięta. Od 06 kwietnia kasa mieścić się będzie w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 na parterze.

Rozpoczęła się także  procedura przenoszenia numerów stacjonarnych, więc  mogą nastąpić trudności techniczne w nawiązaniu połączenia. Dlatego GOPS udostępnia numery komórkowe do poszczególnych działów  Ośrodka:

  • Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia 500+ tel. 507 681 066
  • Świadczenia Pomocy Społecznej  tel. 503 769 060 –  Zespół Pracy Środowiskowej tel. 503 769 131,  tel. 661 507 963
  •  Księgowość tel. 503 769 081

(SR)