Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na remont koryt cieków i rowów w rejonie miejscowości Jędrzychów, gm.Polkowice

Informacja Jędrzychów