INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU SŁUŻBY ZDROWIA W 2015r. W GMINIE LUBIN

W 2015 r. w ośrodkach zdrowia i punktach lekarskich na terenie Gminy Lubin, będących mieszkańcami Gminy zaoptowanych było 9 tys. 45 pacjentów.

Szczegółowe dane dot. służby zdrowia, w tym czasu pracy placówek medycznych i godzin przyjęć lekarzy w załączniku: Informacja dot. stau zdrowia na 2015 w Gminie Lubin